Форум Теми Објави Последна објава
  Министерство за култура
Нема нови објави
Култура
0 0 Нема објави
  Министерство за образование и наука
Нови објави
 (2 гледаат)
2 2 Какви измени се потребни на Законот за...  Оди кон последната објава
од Министерство за образование и наука
2019-11-27T14:16:30Z
  Министерство за надворешни работи
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Влада
Нема нови објави
Влада
0 0 Нема објави
  Министерство за правда
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Министерство за финансии
Нема нови објави
Министерство за финансии
1 0 Нема објави
  Министерство за внатрешни работи
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Министерство за одбрана
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Министерство за информатичко општество и администрација
Нема нови објави
Министерство за информатичко општество и администрација
0 0 Нема објави
  Министерство за локална самоуправа
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Министерство за животна средина
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Министерство за транспорт и врски
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Министерство за земјоделство, шумарство и вод...
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Министерство за економија
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Министерство за труд и социјална политика
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Активни дискусии
Последни објави
Нови објави
Дали треба да се редефинираат подрачјата со специфични развојни потреби
2019-12-12T09:45:09Z Оди кон последната објава
Нови објави
Дали во рамки на политиката за рамномерен регионален развој треба да се финансираат проекти за разво
2019-11-27T14:19:29Z Оди кон последната објава
Нови објави
Дали во рамки на политиката за рамномерен регионален развој треба да престанат да се финансираат про
2019-11-27T14:19:04Z Оди кон последната објава
Нови објави
Какви измени се потребни на Законот за научно-истражувачка дејност
2019-11-27T14:16:30Z Оди кон последната објава
Нови објави
Какви измени се потребни на Законот за средно стручно образование
2019-11-27T14:15:57Z Оди кон последната објава