Форум Теми Објави Последна објава
  Министерство за надворешни работи
Нема нови објави
0 0 Нема објави
  Активни дискусии
Последни објави
Нови објави
Дали треба да се редефинираат подрачјата со специфични развојни потреби
2019-12-12T09:45:09Z Оди кон последната објава
Нови објави
Дали во рамки на политиката за рамномерен регионален развој треба да се финансираат проекти за разво
2019-11-27T14:19:29Z Оди кон последната објава
Нови објави
Дали во рамки на политиката за рамномерен регионален развој треба да престанат да се финансираат про
2019-11-27T14:19:04Z Оди кон последната објава
Нови објави
Какви измени се потребни на Законот за научно-истражувачка дејност
2019-11-27T14:16:30Z Оди кон последната објава
Нови објави
Какви измени се потребни на Законот за средно стручно образование
2019-11-27T14:15:57Z Оди кон последната објава