Темата ја започнал
  • Министерство за локална самоуправа
  • Ранг: Newbie
  • Објави: 0
Дали во рамки на политиката за рамномерен регионален развој треба да се финансираат проекти за развој на општини кои заостануваат во развојот, наместо проекти за развој на селата?
  • Неможеш да објавуваш нови теми во овој форум.
  • Неможеш да одговараш на теми во овој форум.
  • Неможеш да ги бришеш твоите објави во овој форум.
  • Неможеш да ги уредуваш твоите објави во овој форум.
  • Неможеш да креираш анкети во овој форум.
  • Неможеш да гласаш на анкети во овој форум.